Ceník neplátci DPH

Sekce: neplátci DPH – Korektury

Jazyková a stylistická korektura českého textu
– podle rozsahu nutných oprav
50–100 Kč
Jazyková korektura cizojazyčného textu rodilým mluvčím
– podle rozsahu nutných oprav
150–200 Kč

Hlavní stránka Hlavní stránka
production:dynaptis