Ceník neplátci DPH

Sekce: neplátci DPH – Tlumočení

Konsekutivní tlumočení 3500 Kč/půlden
7000 Kč/den
Soudní tlumočení – za přítomnosti soudního tlumočníka
Soudní tlumočení – nepřesahující 2 hodiny
3500 Kč/půlden
2800 Kč/1 hodina

Bližší informace k úkonu tlumočení
Hlavní stránka Hlavní stránka
production:dynaptis